Bjerkreim kommune

Vaksinekompass (Korona)

Vaksinekompass (Korona)

Her kan du finne ut hva som er anbefalingen for forskjellige aldersgrupper og situasjoner, ang. Koronavaksine. Oversikt over dine vaksiner finner du på HelseNorge.no. Er du fortsatt usikker på anbefalingene etter å ha sjekket her - ta kontakt med fastlege. Oppdager du feil eller unøyaktigheter - ta kontakt med postmottak@bjerkreim.kommune.no.
Hvilken alder / hvem gjelder det?Endre svaret
Barn under 5 år skal ikke ha vaksine

Vaksinen er ikke godkjent for barn under 5 år.

Foresatte kan la sitt barn vaksineres dersom de ønsker det

Det er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det). Lengre intervall minsker risikoen for bivirkninger.

Bestill time her: ReMin

Samtykkeskjema må fylles ut og tas med ved vaksinering.

Mer info på Folkehelseinstituttet

Foresatte kan la sitt barn vaksineres dersom de ønsker det
 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose en hvis foresatte/barnet selv ønsker det.
 • Ungdom med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres med to doser.

Bestill time her: ReMin

Samtykkeskjema må fylles ut og tas med ved vaksinering.

Mer info på Folkehelseinstituttet

Ungdom i denne alderen anbefales å ta vaksine

Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med Koronavaksine (med 8-12 ukers mellomrom) så snart som mulig. 

De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

Bestill time her: ReMin

For ungdom under 16 år må Samtykkeskjema fylles ut og tas med ved vaksinering. 

Mer info på Folkehelseinstituttet

Tilhører du noen risikogrupper?
Er du usikker, velg "Vet ikke" og sjekk infoen der. Klikk deretter på ja eller nei.


Endre svaret
Tilhører du noen risikogrupper? (16-18)
Er du usikker, velg "Vet ikke" og sjekk infoen der. Klikk deretter på ja eller nei.


Endre svaret
Tilhører du noen risikogrupper? (45+)
Er du usikker, velg "Vet ikke" og sjekk infoen der. Klikk deretter på ja eller nei.


Endre svaret
Tilhører du noen risikogrupper? (gravide og ammende)
Er du usikker, velg "Vet ikke" og sjekk infoen der. Klikk deretter på ja eller nei.


Endre svaret
Tilhører du noen risikogrupper? (hsb)
Er du usikker, velg "Vet ikke" og sjekk infoen der. Klikk deretter på ja eller nei.


Endre svaret
Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.  

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Personer med alvorlig redusert immunforsvar får tilbud om tre doser i grunnvaksineringen og oppfriskningsdosen som fjerde dose. Disse blir i utgangspunktet kontaktet direkte. Er du usikker på om det gjelder deg, kontakt fastlege.

For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se:

Utdyping av risikogrupper

Anbefaling

Anbefalingen er to doser Koronavaksine som grunnvaksine (minimum 3 uker mellom).
I tillegg anbefales en oppfriskningsdose 20 uker etter dose to.

Bestill time her: ReMin

For mer info: Folkehelseinstituttet

Anbefaling (18-44)

Anbefalingen er to doser Koronavaksine (minimum 3 uker mellom).
De som ønsker det kan i tillegg få en oppfriskningsdose 20 uker etter dose to.

Bestill time her: ReMin

For mer info: Folkehelseinstituttet

Anbefaling (*18-44)

Anbefalingen er to doser Koronavaksine som grunnvaksine (minimum 3 uker mellom).
I tillegg anbefales en oppfriskningsdose 20 uker etter dose to.

Bestill time her: ReMin

For mer info: Folkehelseinstituttet

Anbefaling (gravide)

Anbefalingen er vaksinering i andre og tredje trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i første trimester.

Gravide anbefales to doser Koronavaksine med 3-8 ukers intervall. I tillegg anbefales oppfriskningsdosen 20 uker etter dose to.

Bestill time her: ReMin

For mer info for gravide og ammende: Folkehelseinstituttet

Anbefaling etter Korona (gravide)

Anbefalingen er vaksinering i andre og tredje trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i første trimester.

Gravide anbefales to doser Koronavaksine med 3-8 ukers intervall. I tillegg anbefales oppfriskningsdosen 20 uker etter dose to.

Hvis du har hatt Korona erstatter det en vaksinedose. 

Bestill time her: ReMin

For mer info ved gjennomgått Korona: Folkehelseinstituttet
For mer info for gravide og ammende: Folkehelseinstituttet

Anbefaling (hsb)

Anbefalingen er to doser Koronavaksine som grunnvaksine (minimum 3 uker mellom).
I tillegg anbefales en oppfriskningsdose 20 uker etter dose to, for de over 18 år.

Bestill time her: ReMin

For mer info: Folkehelseinstituttet

Anbefaling etter Korona (hsb)

Anbefalingen er to doser Koronavaksine som grunnvaksine (minimum 3 uker mellom).
I tillegg anbefales en oppfriskningsdose 20 uker etter dose to, for de over 18 år.

Hvis du har hatt Korona erstatter det en vaksinedose.

Bestill time her: ReMin

For mer info: Folkehelseinstituttet

Har du hatt Korona? (16-18)
Anbefaling etter Korona (16-18)

Anbefalingen er grunnvaksinering med 2 doser Koronavaksine, med 8-12 ukers mellomrom.

Dersom du har hatt Korona trenger du bare en dose (anbefalt minimum 3 måneder etter at du var syk).

De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose eller Koronasykdom, hvis de ønsker.

Bestill time her: ReMin

For ungdom under 16 år må Samtykkeskjema fylles ut og tas med ved vaksinering. 

For mer info: Folkehelseinstituttet

Har du hatt Korona? (18-44)
Har du hatt Korona? (*18-44)
Anbefaling etter Korona (*18-44)

Anbefalingen er to doser Koronavaksine som grunnvaksine (minimum 3 uker mellom).
I tillegg anbefales en oppfriskningsdose 20 uker etter dose to.

Hvis du har hatt Korona erstatter det en vaksinedose. 

Bestill time her: ReMin

For mer info: Folkehelseinstituttet

Anbefaling etter Korona (18-44)

Anbefalingen er to doser Koronavaksine som grunnvaksine (minimum 3 uker mellom).
I tillegg kan de som ønsker det få en oppfriskningsdose 20 uker etter dose to.

Hvis du har hatt Korona erstatter det en vaksinedose. 

Bestill time her: ReMin

For mer info: Folkehelseinstituttet

Har du hatt Korona? (45+)
Er du 65 år eller eldre? (hsb)
Er du 65 år eller eldre?
Anbefaling etter Korona (45-64)

Anbefalingen er to doser Koronavaksine som grunnvaksine (minimum 3 uker mellom).
I tillegg anbefales en oppfriskningsdose 20 uker etter dose to.

Hvis du har hatt Korona erstatter det en vaksinedose. 

Bestill time her: ReMin

For mer info: Folkehelseinstituttet

Anbefaling etter Korona (65+)

Anbefalingen er to doser Koronavaksine som grunnvaksine (minimum 3 uker mellom).
I tillegg anbefales en oppfriskningsdose 20 uker etter dose to.

Denne anbefalingen gjelder selv om du har hatt Korona (når du er 65 eller eldre).

Bestill time her: ReMin

For mer info: Folkehelseinstituttet

Har du hatt Korona? (gravide)
Har du hatt Korona? (hsb)
Anbefaling etter Korona (hsb18+)

Anbefalingen er to doser Koronavaksine som grunnvaksine (minimum 3 uker mellom).
I tillegg anbefales en oppfriskningsdose 20 uker etter dose to, for de over 18 år.

Hvis du har hatt Korona erstatter det en vaksinedose. 

Bestill time her: ReMin

For mer info: Folkehelseinstituttet

Velg et av alternativene ovenfor