Bjerkreim kommune

Karantenekompass

Karantenekompass

Svar på spørsmålene for å finne ut hvilke regler som gjelder i din situasjon.
Er du eller ditt barn smitta, eller er du nærkontakt til noen som er smitta?

Endre svaret
Hvilket alternativ gjelder for deg?

Endre svaret
Tre vaksinedoser

Gå i isolasjon. Informer husstandsmedlemmer. Registrer deg i REMIN. Koronatelefonen tar kontakt i løpet av dagen.

To vaksinedoser og hatt Korona siste tre måneder

Gå i isolasjon. Informer husstandsmedlemmer. Registrer deg i REMIN. Koronatelefonen tar kontakt i løpet av dagen.

Gjelder barn mellom 0-16 år

Gå i isolasjon. Informer husstandsmedlemmer.  Registrer barnet i REMIN, så tar koronatelefonen kontakt i løpet av dagen. Kontakt legekontoret på 51204330 for å avtale bekreftende COVID-prøve (PCR eller profesjonell hurtigtest).

Har to eller færre vaksinedosar og behov for å få registrert smitte i koronasertifikat

Gå i isolasjon. Informer husstandsmedlemmer. Registrer deg i REMIN, så tar koronatelefonen kontakt i løpet av dagen. Kontakt legekontoret på 51204330 for å avtala bekreftande COVID-prøve (PCR eller profesjonell hurtigtest)

Har nedsatt immunforsvar

Gå i isolasjon. Informer husstandsmedlemmer.  Registrer deg i REMIN, så tar koronatelefonen kontakt i løpet av dagen. Kontakt legekontoret på 51204330 for å avtale bekreftende COVID-prøve (PCR eller profesjonell hurtigtest).

Har behov for helsehjelp, kjenner deg syk

Gå i isolasjon og informer husstandsmedlemmer. Kontakt Bjerkreim Legekontor (51204330) eller legevakt (116 117) dersom du kjenner deg syk og trenger helsehjelp, slik at lege kan vurdere behov for helsehjelp. PCR-test er anbefalt. Registrer deg i REMIN, så tar koronatelefonen kontakt i løpet av dagen.

Er usikker og ønsker å diskutere med smittesporer

Ring koronatelefon på 40444960.

Type nærkontakt

Endre svaret
Husstandsmedlem eller tilsvarende nære (karantene)
  • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
  • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
  • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Har du hatt Korona siste tre måneder?
Husstandsmedlem eller tilsvarende nære (hatt Korona)

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene.

Annen nærkontakt

Smittekarantene for øvrige nærkontakter ble opphevet 13. januar.

Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten, og det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn.

Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Velg et av alternativene ovenfor