Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Koronavirus - informasjonsside

Koronavirus - informasjonsside

Klikk for stort bildeHer finner du informasjon om Koronaviruset (Covid-19) og hva som skjer i Bjerkreim kommune. 

 

Spørsmål og svar om koronaviruset finner du på helsenorge.no

 


Informasjon om testing for COVID-19

Publisert 02.07.2020

Testing for COVID-19 blir gjort ved Bjerkreim Legekontor i Vikesågata 57 A. Alle pasientar med akutte luftvegssymptom, eller som ønsker test for COVID-19, skal på førehand ringa legekontoret på 51204330. Testing blir fortrinnsvis gjort ca kl 14 alle kvardagar. Svar føreligg som regel påfølgande dag til same tid.

 Husk legitimasjon!

 NB: Ingen personar med luftvegssymptom skal gå inn på legekontoret eller venterommet utan etter avtale med personale på legekontoret.

Knut Vassbø
smittevernlege

Publisert 18.06.2020

Til alle brukere av helsestasjonen i Bjerkreim

Tiltak på grunn av korona epidemien

Vi gjennomfører alle konsultasjoner, og starter nå opp igjen med hjemmebesøk og barselgrupper. Helsestasjonen har åpent hele sommeren.  

 • Alle må være friske og ikke i karantene  for å komme på helsestasjonen.
 • Kom til avtalt tid, ikke før.
 • Hold 1 meters avstand inne i lokalet.
 • Vask hendene når du kommer og når du går.
 • Kun en foresatt følger barnet til helsestasjonen. Søsken kan ikke være med.  

Ved bekymring gjeldende barns sykdom- ta kontakt med fastlege eller legevakt
Ved bekymring gjeldende koronavirus henviser vi til Bjerkreim kommunes hjemmeside og FHI

 


Oppdatert 10.05.2020

Nye besøksrutinar på Bjerkreim Omsorgssenter

Folkehelseinstituttet har kome med nye råd for smittevern ved besøk på sjukeheimar.
Her kan du lesa om korleis dette skal praktiserast på Bjerkreim omsorgssenter.


 

Oppdatert 17.04.2020 kl. 08.00


 

Hytteforbudet opphører mandag 20. april

Fra denne datoen er hyttegjester velkomne til å overnatte, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser.
Unngå unødvendige reiser, spesielt reiser over fylkesgrensa mot Viken og Oslo p.g.a. mer smitte der.

Smittevernlegen


Oppdatert 31.03.2020 kl. 16.00Presisering i forhold til dagsturer:

Dagsturer frarådes  

Dagsturer er lov, men Helsedirektoratet fraråder fritidsreiser. Det gjelder også dagsturer til hytta. Reiser innebærer ofte at man kommer i kontakt med mange folk og det øker faren for smittespredning.

Se informasjon på nettsida til Regjeringen.


Oppdatert 27.03.2020 kl. 12.30
 


Hyttebruk og turer


Vi henviser til nasjonale retningslinjer for hyttebruk og turer/friluftsliv.

Tidligere lokale retningslinjer for Bjerkreim kommune gjelder ikke lenger.

Knut Vassbø
smittevernlege


Bruk av fotballbaner og ballbinger

For uorganisert aktivitet og personer i samme husstand holdes inntil videre banene i Bjerkreim åpne, men med klare begrensninger.  Les mer her.


Oppdatert 20.03.2020 kl 09.50


 

Bjerkreim kommune har opprettet egen Korona-telefon for barn og unge

Telefonen har nr. 40 44 49 60 og er bemannet mandag til fredag kl. 08-15.
Les mer om tilbudet her.


Informasjon fra barneverntjenesten

Barneverntjenesten har åpent, les mer på denne informasjonssiden.


 

Oppdatert 19.03.2020 kl. 12.35


 

Informasjon om omsorgstilbod på skulane

Det er viktig å minimera smittefare også i omsorgstilbodet, derfor har ein relativt strenge retningslinjer på kven som får tilbod på skulen no mens vanleg skule er stengd. 
Les om retningslinjene i eigen artikkel.

 


Oppdatert 17.03.2020 kl. 10.00

 

Har du helsefaglig kompetanse? Bjerkreim kommune kan trenge din hjelp.

Vi søker deg med helsefaglig kompetanse/erfaring som ev. kan bidra i forbindelse med utbruddet av koronavirus.

Dersom dette er aktuelt for deg, ønsker vi at du tar kontakt med kommunen på postmottak@bjerkreim.kommune.no eller på telefon 51 20 11 99.

Oppgi følgende opplysninger:  

 • navn
 • fødselsår
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • helsefaglig utdanning
 • relevant erfaring fra helse- og omsorgstjeneste

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.


 

16.03.2020

DIM kan gi tilrettelagt henteordning for avfall

Abonnenter som pga. midlertidig eller varig redusert helsetilstand, og som av den grunn ikke kan følge den ordinære henteordningen, kan få tilrettelagt henteordning.

Inntil videre kan den enkelte kontakte Dalane Miljøverk AS (DIM) direkte og de vil håndtere dette.

Telefon: 51 46 49 90, Mail: post@dim.no

Den vanlige rutinen med at dette ordnes via helsetjenesten i kommunen, som kan kontakte DIM på vegne av abonnenten, gjelder ikke i en periode fremover.


 

 


 


Oppdatert 13.03.20 kl.14.30

 

Gode råd fra smittevernlegen

Folkehelse og smittevern
Lev sunt - unngå smitte!
God helse gjer oss mindre utsatt for smitte:
- sunt variert kosthald, regelmessige måltid, drikk godt med vatn
- vanleg døgnrytme med tilstrekkeleg søvn
- husk fysisk aktivitet, bruk naturen!
- vis måtehald med alkohol
- unngå utmatting
- stump røyken

Knut Vassbø
smittevernlege


 

Psykisk helse

Psykisk helse har åpent for avtalte timer, men vil elles være stengt. Dersom du har symptomer på sykdom ber vi deg om å ta kontakt med ansatte i psykisk helse FØR du møter til avtalt time.
Tlf. 51 20 11 16,  40 00 11 16 eller 40 00 11 17

 


Nav-kontoret i Bjerkreim er stengt f.o.m. 13.03.20

Nav Eigersund-Bjerkreim (Sokndalsveien 51, Egersund) er også stengt.
Nav kan nås på telefon: 55 55 33 33.
Nav.no finner  informasjon om koronaviruset og sykemelding, omsorgspenger, permittering m.m.

 


Til pårørende og besøkende på Bjerkreim Omsorgssenter

Vi er i en situasjon der samfunnet er i risiko for koronasmitte.

I den forbindelse er det iverksatt besøksforbud på omsorgssenteret. Dette gjøres for å ivareta den sårbare pasientgruppen som bor og oppholder seg her.

Dersom dere som pårørende har spesielle behov ber vi om at dere tar kontakt med sonelederne.

Beboere er informert om dette tiltaket.

Har en spørsmål kan en ta kontakt med avdelingsleder på telefon:

Anja 411 05 007
Ellen C 980 65 326


Kan du reisa på hytta di i Bjerkreim?

14.03.20 - Smittevernlegen seier:
Helsedirektoratet tilrår at ein unngår reiseaktivitet.  Det gjeld også bruk av hytter og campingvogner.  Bjerkreim kommune ber om at dette rådet blir fulgt, slik at me unngår smittepress i lokalmiljøet.

 

Begrensende tiltak

Landet og kommunen tar grep for å begrense smittespredning. Vi ber om at alle bidrar til et godt smittevern og til å opprettholde god helse. Dette gjør at vi kan opprettholde tjenester.

For å avgrense smitte; fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre.

Vi oppfordrer til å følge myndighetenes anbefalinger.

Se kommunen sine nettsider for løpende informasjon.


Pressemelding fra Bjerkreim kommune 12. mars 2020

I denne situasjonen med korona-smitte er det viktig for kommunen å opprettholde tjenester til de med størst behov og å opprettholde daglig virke.

Det er ikke kjente smittetilfeller i Bjerkreim. Kommunen iverksetter tiltak for å få redusert sosial kontakt og for å unngå eventuell smittespredning. Vi oppfordrer derfor også til redusert sosial omgang privat.

Stenging av skoler og SFO fra 13. mars

Skolene stenger. Skolene gjør det de kan for å  gi undervisningstilbud som elevene får via digitale kanaler i den perioden skolene er stengt. Elevene har tilgang til å hente ut sine lærebøker og læremidler for å kunne ha opplæringen sin hjemme. Lærerne skal være tilgjengelig for kontakt. Stenging er gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4.1.

Stenging av barnehager fra 13. mars

Barnehagene stenges. Dersom det er noen foreldre som ikke klarer finne andre løsninger, må de ta kontakt med sin barnehage for mulig opphold i barnehagen. Stenging er gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4.1.

Stenging av kulturskole og bibliotek

Undervisningstilbudet i kulturskolen stenges fra 13. mars. Biblioteket stenges fra 13. mars. Stenging er gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4.1.

Adgangsbegrensning offentlige bygg

 • Omsorgssenter: Det er innført generelt besøksforbud. Pårørende må se kommunen sin nettside.
 • Kommunehus: Det er innført begrenset adgang.

Begrensingene er gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4.1.

Forsamlingsforbud

Organiserte samlinger som treninger, gudstjenester o.l. stenges inntil videre. Dette er gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4.1.

Vi oppfordrer ellers bedrifter i vår kommune som har mulighet for hjemmekontor eller forskjøvet arbeidstid til å iverksette dette.

For eventuell kontakt og spørsmål henvises det til ordfører eller smittevernlege.

Legevakt
Telefon 116117
Folkehelseinstituttet sin informasjonstelefon
Telefon 51 55 50 15
Bjerkreim kommune
Telefon 51 20 11 00
Smittevernlege
Telefon 51 20 43 30
Korona-telefon for barn og unge i Bjerkreim
Telefon 404 44 960