Viktig informasjon

Her finner du informasjon om sesonginfluensa og Koronaviruset (Covid-19). 
Kontaktinfo finner du i høyre marg eller nederst på siden (mobil).
For mer informasjon om Koronaviruset, se helsenorge.no

AKTUELT

12.01.2023: Behandling av korona med tabletter

17.01.2022 Vaksinasjonstilbud til barn og unge

14.01.2022 Influensavaksine

INFORMASJON

 

Smittesituasjon

04.04.2022
De siste 14 dagene er det registrert 21 personer som har testet positiv for Covid i Bjerkreim kommune. For disse personer foreligger minst en positiv test, enten positiv selvtest eller annen test som registreres i kommunens smittesporingssystem. Dette tilsvarer et smittetrykk på 748 per 100.000 innbyggere.

Aldersfordeling

Aldersfordeling
1-11 12-18 19-29 30-44 45-65 65+
2 1 1 2 13 2

 

Testing

Testing

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, kan du vurdere om det er behov for bekreftelse av den positive selvtesten.
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.

Hvor kan man få selvtest ?

Korona antigen hurtigtester til selvtesting er gratis tilgjengelig i inngangspartiet utenfor legekontoret.  Åpningstid: kl 08.00 - 16.00. Vi minner om å ikke gå inn på legekontoret ved mistanke / symptomer for smittsomme luftveissykdommer uten at dette er avklart på forhånd.

Du kan også få tester på kommunehuset v/inngangen. Åpningstid: kl 08.00 - 15.00.

Ved behov for selvtester i helg eller utenom åpningstid på legekontoret og kommunehus, deles disse ut på omsorgssenteret. Testene på omsorgssenteret står i en eske i mellomgangen ved hovedinngangen. 

Hvordan tas en hurtigtest ?

Ved positiv selvtesting

 Bekreftelse på positiv selvtest med en profesjonell hurtigtest

 • Bestill selv tidspunkt for bekreftende profesjonell test i Remin. Dette er obligatorisk før testen kan tas ved gitterport nedenfor Bjerkreim legekontoret (Vikesågata 57 A, Vikeså). En bekreftende test er forutsetning for å få resultatet registrert inn i koronasertifikat. 
 • Kun pasienter som av behandlingsmessige årsaker har behov for bekreftende test, skal fortsatt ta PCR-test. I så fall bes ta kontakt med fastlegen.

Nærmere informasjon om fremmøte finnes på www.bjerkreimlegekontor.no
Husk legitimasjon!

Koronasertifikat

Koronasertifikatet er en dokumentasjon som viser om du er vaksinert med koronavaksine, om du nylig har gjennomgått koronasykdom og om du har en nylig negativ koronatest. Dersom du har et norsk fødselsnummer eller D-nummer, finner du sertifikatet ditt ved å logge deg inn på Helsenorge. Mer om koronasertifikat

Ved spørsmål eller behov for hjelp ta kontakt med nasjonal koronatelefon på 815 55 015 eller med Bjerkreim legekontoret.

Isolasjon

Isolasjon

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

Se regler og anbefalinger på Helse Norge.

Smittesporing

Smittesporing

 • Om du blir smittet med korona er det ikke lenger krav om at du informerer nærkontaktene dine om smitten. Men det kan likevel være lurt for å kunne reagere rask på symptomer !
 • Se regler og anbefalinger på Helse Norge.
Karantene

Smittekarantenen oppheves

Det er ikke lenger krav om smittekarantene når du er nærkontakt til en som er smittet. Det anbefales å teste seg ved symptomer.

Nærkontakter

Nærkontakter

Alle regler er opphevet. Nærkontakter skal teste seg på lik linje med andre ved symptomer.

Lokale råd og anbefalinger

Bjerkreim kommune følger nasjonale råd og anbefalinger fra FHI. 

 

Barnehage og skole

Skoler, barnehager og SFO

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen. FHI sine råd om smittevern i skoler og barnehager. 
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 
 • Trafikklysmodellen ligger nå kun som beredskapsverktøy for kommunen.
Fritid

Fritid

 • Aller former for fritidsaktiviteter kan praktiseres som normalt.
 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet. Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind, men er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du vurdere bruk av munnbind.
Arrangement i Bjerkreim

Arrangement og sammenkomster

 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere, eller registreringskrav.
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. Alle krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende. Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.

Husk de overordnete råd om smittevern til befolkningen

 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet, men du kan vurdere avstand og bruk av munnbind der det er et økt risiko for enkelte eller grupper.
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Følg vaksinasjonsprogrammet

 

Risikogrupper

Generelle råd til personer i risikogrupper og deres pårørende finner du her:

Folkehelseinstitettet sine sider om risikogrupper

Brukere

Generelle råd til personer i risikogrupper og deres pårørende finner du her:

Folkehelseinstitettet sine sider om risikogrupper

Besøksrutiner på Bjerkreim omsorgssenter

Forholdsregler:

 • Dersom du som pårørende har vært på ferie/reise utenfor Norge, vurder risikoen for besøket etter hjemkomst. 
 • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjoner, ber vi deg utsette besøket til du er helt frisk. 
 • Hold god avstand så langt det er mulig. Vurder bruk av munnbind på omsorgssenteret.
 • Er du usikker eller har spørsmål, ta kontakt med omsorgssenteret på tlf. 51 45 93 60
Helsestasjonen

Forholdsregler på grunn av korona

 • Alle som oppsøker helsestasjonen skal være friske.

 • Hold 1 meters avstand inne i lokalet. Vurder bruk av munnbind.

 • Vask hendene når du kommer og når du går.

Ved bekymring gjeldende barns sykdom- ta kontakt med fastlege eller legevakt.
Ved bekymring gjeldende koronavirus henviser vi til FHI.

Psykisk helse

Psykisk helse har åpent for avtalte timer. 

Dersom du har symptomer på sykdom ber vi deg om å ta kontakt med ansatte i psykisk helse FØR du møter til avtalt time.
Tlf. 51 20 11 16,  40 00 11 16,   40 00 11 17

Barnevern

Korona-informasjon fra barneverntjenesten

Barneverntjenesten har åpent.

Vi har samtaler med alle barn som ønsker det. Ta gjerne kontakt for spørsmål eller drøftinger.
Utenom åpningstid kan du kontakte barnevernvakten som er døgnåpen på tlf 400 34 573.
Alarmtelefonen for barn og unge har også døgnåpent disse tider, tlf 116 111 eller sms 4171 6111.

Her er noen linker:

bufdir.no/Foreldrehverdag/trygge_rad_til_foreldre_i_korona_hverdagen/

barneombudet.no - hvem kan jeg snakke med om korona?

ung.no  offentlig og kvalitetssikret informasjon til ungdom.

Ansatte

Råd til helsepersonell vedr. utenlandsreiser og kontakt til nærstående som kommer på besøk til Norge 

Selv om det er nå åpnet for reiser til utlandet, er det fortsatt viktig å vurdere risiko for smittespredning og være bevisst sitt ansvar.

Det er viktig å merke seg at reiseråd, restriksjoner og karanteneregler justeres fortløpende ift smittesituasjonen.

Helsepersonell som reiser til utlandet oppfordres til å informere sin nærmeste leder om reiseplaner og gjennomførte reiser.
Arbeidsgiver har et ansvar for  å redusere smitterisiko spesielt med tanke på risikogrupper. Hver ansatt må selv utvise nødvendig aktsomhet.

Vi ber alle ansatte å ta kontakt med sin nærmeste leder ved spørsmål rundt dette.

 

Legevakt
Telefon 116 117
Nasjonal Korona-telefon avvikles 26.08.2022
Telefon (81555015)

Nasjonal Korona-telefon avvikles 26.08.2022.

Mer informasjon: Helsenorge.no

 

Lokal Korona-telefon avvikles i uke 10
Mobil (40444960)

For generell informasjon vedr. korona henvises til kommunens nettsider.

Når det gjelder helsefaglige spørsmål knyttet til din eller andres helseforhold må du kontakte fastlegen.

Bjerkreim legekontor
Telefon 51 20 43 30
Smittevernlege
Telefon 51 20 43 30