Styrevervregisteret

Kommunenes sentralforbund sitt styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Folkevalgte og ansatte i kommunen registrerer selv sine verv i registeret.

 

Se oversikt over folkevalgte og ansatte (ledere/avdelingsledere) i Bjerkreim kommune i KS' styrevervregister.

Publisert av Torunn Ivesdal Gjedrem. Ansvarleg Torunn Ivesdal Gjedrem. Sist endra 08.12.2017
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Arkivansvarleg
Tlf: 51 20 11 62
E-post