Kommunale planar

Her finn du Bjerkreim kommune sin kommuneplan (samfunnsdel med handlingsdel og arealdel) i tillegg til andre kommunale planar.

Planstrategi for Bjerkreim kommune 2012-2015 (PDF, 100 kB)

 

Kommuneplanen

Gjeldande kommuneplan, som skal dekkje perioden fram til 2026, vart vedteken av kommunestyret i møtet den 23.9.2015. 

Det visast elles til artikkelen om kommuneplanen, sjå lenkje under "planar" i høyremargen.

 

Beredskap

 

Barn og familie

 

Bustad og eigedom

 

Helse - omsorg - sosial

 

Kultur, idrett og fritid

 

Natur og miljø

 

Vassdragsplan:

 

Trafikk og samferdsel

Andre planar

  • Arkivplan
  • Informasjons- og medieplan
  • Lønnsplan

 

Arealplanar

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 23.04.2018
Fann du det du leitte etter?
Teneste (1)
Planar (1)