Årsmeldingar

Bjerkreim kommunehus - Klikk for stort bilete

Årsmeldinga er administrasjonen si tilbakemelding til dei folkevalde i Bjerkreim kommune om ressursbruk og resultat i året som gjekk.  Årsmeldiga viser også utfordringar som må løysast i framtida.

I årsmeldinga finn ein mykje informasjon om kommunen si verksemd og utvikling, både i forhold til økonomiske oversikter og tilbakemeldingar frå dei enkelte tenesteområda. 

 

Kommunestyret har bestemt at målforma for administrasjonen skal vera språkleg nøytral, derfor er årsmeldinga annakvart år på bokmål og nynorsk.

 

Du finn årsmeldingar for dei siste åra i høgre kolonne.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 28.11.2018
Fann du det du leitte etter?