Framside

Innspill til trafikksikkerhetsplanen

 Trafikksikkerhetsplan for Bjerkreim 2015 - 2019

I forbindelse med rullering av Bjerkreim kommunes trafikksikkerhetsplan, oppfordres innbyggerne med dette til å  melde inn behov for trafikksikkerhetstiltak. Aktuelle tiltak kan være:

  • Sikring av vegkrysninger
  • Gang- og sykkelveger
  • Fortau
  • Fartsreduserende tiltak som fartsdumper m.v.
  • Veglys
  • Siktutbedring
  • Rekkverk

Innspill sendes Bjerkreim kommune, pb 17, 4389 Vikeså, eller postmottak@bjerkreim.kommune.no, innen mandag 09. mars 2015.

 

Kommunalsjefen for landbruk, miljø og teknikk

 

Sist endra 12.02.2015
Fann du det du leitte etter?
Artikkel (1)