Bjerkreim kommune

Symjekurs hausten 2018

Symjekurs hausten 2018

Klikk for stort bilde

 

 

 

Det blir arrangert symjekurs fredagar frå 19. oktober t.o.m. 14. desember.

Avgrensa tal deltakarar pr. kurs.  Nokre kurs kan bli slått saman eller avlyst ut frå tal på påmelde.

Pris pr. kurs:  kr 650 for åtte kveldar, kr 100 i rabatt frå og med sysken nr. to.  Faktura vert tilsendt.

Påmelding:  Frå 4. september - 4. oktober, kun pr. elektronisk søknadsskjema som du finn her, under Kultur og fritid.

Kursoversikt:

kl. 17.15 - 18.00

Småbarnssymjing (frå 3 år)
Vasstilvenning, flytetrening, byrjar med enkel symjetrening. Barna må ha følgje i vatnet

kl. 16.30 - 17.15

Grunnopplæring (frå 5 år)
Dykke- og flyteøvingar. Byrjar med symjeøvingar ulike stilar. Barnet må ha følgje i vatnet.

kl. 18.00 - 18.45

Grunnopplæring (frå 5 år)
Dykke- og flyteøvingar. Byrjar med symjeøvingar ulike stilar. Barnet må ha følgje i vatnet.

kl. 15.45 - 16.30

Vidaregåande 1
Må kunne flyte. Grunnleggande symjeopplæring ulike stilar. Hopp frå kant, gradvis mot djup del.

kl. 15.00 - 15.45

Vidaregåande 2
Må kunne symje på djup del av bassenget. Grundigare opplæring ulike stilar, pusteteknikk, vending, noko stup.

 

Minner om kor viktig det er at alle lærer å symje! Norges Svømmeforbund har kartlagt kor flinke Norges 10 åringar var til å symje i 2003, 2009 og 2013. Undersøkingane viste at omtrent halvparten av 10 åringane var symjedyktige. I forhold til forbundet sine normer er du symjedyktig om du kan symje 200 meter. Etter 4. trinn i skulen skal elevane beherske dette:

Vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (medan han/ho flyt på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land.

Kulturkontoret

Fant du det du lette etter?