Bjerkreim kommune

Kommuneplan 2014-2026

Kommuneplan 2014-2026

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret vedtok, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15, kommuneplan for Bjerkreim 2014-2026, i møtet den 23.9.2015 i sak 032/15.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. De to delene har ulike funksjoner.

Samfunnsdelen gir uttrykk for visjoner og overordnede mål for lokalsamfunnet og peker på oppgaver som bør prioriteres.

Arealdelen skal samordne vern og utvikling. I arealdelen er det satt av nødvendige areal for å kunne oppnå de ulike mål som kommunen har, for eksempel med hensyn til boligbygging, omsorgssenter, skoler og barnehager. Kommuneplankartet og bestemmelsene til arealdelen er juridisk bindende dokumenter.


Kommuneplandokumenter:


Utdrag av vedtatt vassdragsplan (2002):

 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. I forbindelse med utarbeiding av planstrategi vil det bli vurdert om kommuneplanens samfunns- og/eller arealdel skal revideres eller ikke i den aktuelle kommunestyreperioden.

Fant du det du lette etter?