Bjerkreim kommune

Nasjonal Korona-telefon

Telefon jobb
81555015
Informasjon

Dersom du har generelle spørsmål ang. Korona, ring 815 55 015. 

Do you have any questions about COVID-19?
The Directorate of Health's helpline is available in English call 815 55 015, press # 9 + 1