Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Lokal Korona-telefon

Telefon jobb
40444960
Informasjon

Dersom du har spørsmål som gjelder forhold lokalt i Bjerkreim, kan du ringe dette tlf.nr.

Åpen fra kl 08.00 - 18.00 alle dager