Kunngjeringar

På denne sida legg kommunen ut kunngjeringar etter kvart som dei blir offentleggjort.

Det kan vera kunngjeringar i samband med planarbeid, lokale forskrifter o.l.

Klikk på aktuell lenke til høgre for å lesa meir.

Dei fleste dokumenta er lagde ut i pdf-format. For å kunna lesa desse må du ha installert Adobe Acrobat Reader, som du kan lasta ned gratis frå Adobe Reader si heimeside.

 

Plandokument som vert kunngjort på denne sida vil vera tilgjengelege her for ei avgensa tid. Fullstendig innsyn i kommunens register av arealplanar som er vedtatt eller som ligg ute til offentleg ettersyn fåast i digitalt planinnsyn.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 18.02.2019
Fann du det du leitte etter?