Heim-skule

Skolemiljø - Klikk for stort bilete

I foreldra sin plan for samarbeid med skulen, heiter det:

 

Hovudmålet med denne planen er å fremje eit godt miljø for alle på skulen.  Tryggleik, trivsel og eit politivt læringsmiljø bygger på at foreldre  har kjennskap til skulekvardagen og kan vere aktive deltakarar. 

 

Informasjon til foresette finn du i høgre kolonne.

 

Dersom du har problem med å finne ønska informasjon på nettsida, er det høve til å søke etter ord/ tema i søkjefeltet oppe til høgre på sida!

Sist endra 30.06.2016
Fann du det du leitte etter?

Relaterte ressursar

Temaside (1)
Eksterne lenker (1)