Bjerkreim kommune

FAU/SMU/SU

FAU/SMU/SU

Velkommen til samarbeidsorgana si side.

FAU - Foreldrerådets arbeidsutval 

Foreldrerådet er ein viktig instans i skulesamfunnet.  Foreldrerådet blir leia av eit arbeidsutval (FAU) samansett av ein klassekontakt for kvart trinn, samt leiar. 

 

FAU skal fremje fellesinteressene til foreldra og bidra til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø.  FAU skal arbeide for å:

  • skape godt samband mellom den einskilde heimen og skulen
  • leggje tilhøva til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevane
  • skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet

 

Meir informasjon om FAU finn du i informasjonsheftet frå skulen.

 

SMU - Skulemiljøutval

Skulemiljøutvalet er samansett av fire foreldre, to elevar, to lærarar, ein frå andre tilsette, ein politisk vald og rektor.

Om FUG
Veileder Skolemiljøutvalg

 

SU - Samarbeidsutval

Samarbeidsutvalet er samansett av to foreldre, to elevar, to lærarar, ein frå andre tilsette, ein politisk vald og rektor.

Årshjul for SMU og SU (PDF, 189 kB)

Representantar i samarbeidsutvalet/ skulemiljøutvalet for skuleåret 2020/2021:
Bjørn Bekkevold (leiar FAU), Hild Elin Eikevik (forelder), Siri Torstensen (lærar), Kirsti Elin Løyning (lærar), og Gunn Anita Vestersjø (politikar).