Bjerkreim kommune

Rødt nivå 8. og 9. april

Rødt nivå 8. og 9. april

Elevane på Bjerkreim skule er på rødt nivå 8. og 9.april, mens smittesituasjonen i komunen blir avklart. For skolen betyr det at de største klassene blir delt i to i timene, og at spesialrom må bli brukt til klasserom. Vi kommer til å øke fokuset på hygiene og avstand.

Vi kommer til å snakke med elevene i dag om at skolen er på rødt nivå, og hva det innebærer for dem. Fint om dere hjemme også hjelper oss ved å snakke med eleven om dette. 

Dei viktigaste tiltaka på rødt nivå er

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)
  • To kohorter kan samarbeide utendørs
  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter 
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
  • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger 
  • Samme kohorter på SFO som i skolen
  • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt 

Husk å minne elevane som tar skuleskyss at de bør sitte med elever frå samme kohort eller andre i husstanden.

Vær ekstra oppmerksomme disse dagene, og hold elevane heima om dere er usikre på formen. Om dei har symptom ber me om at de blir testa.

Rutiner Smittevern Bjerkreim skule raudt nivå -05.04.21 (PDF, 179 kB)