Psykisk helse

De har de siste årene vært et stadig økende fokus på barn og ungdom og psykisk helse. Undersøkelser viser at stadig flere sliter med psykiske utfordringer som stress, press, ensomhet og tristhet.

 

Alle har en psykisk helse. Det er viktig å være klar over hva som gir oss god psykisk helse. Trening, frisk luft, god trivsel, det å føle seg trygg hjemme og på skolen, gode venner, fritidsaktiviteter som en trives med er noen faktorer som fremmer god psykisk helse.

Det å gjøre ting som en blir glad av, se på film, le, danse, spille musikk gjør at trivselen vår øker, og dermed bedres vår psykiske helse. Sunn mat i fornuftige mengder og nok søvn er også viktig for at vi skal ha det godt.

Dersom du har plager vedrørende din psykiske helse, er det viktig at du får hjelp før symptomene blir verre. Du kan snakke med foreldre, lærere, helsesykepleier, fastlege eller andre voksne.

På ung.no leser du mer om psykisk helse

Ved å klikke seg inn på linken på helsenorge.no kan en lese om psykisk helsehjelp for barn og unge og når og hvordan en kan få hjelp.

Helsenorge: barn og unges psykiske helse

Her i kommunen kan en snakke med helsesykepleier og familieveileder. Eller ta kontakt med fastlegen, psykisk helsetjeneste og kommunepsykolog.  Vi snakker med barnet og foreldrene, og kan bidra til henvising videre til BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)

Her er noen filmer for barn og ungdom som omhandler:

Se dem gjerne sammen med barnet/ungdommen
Følelser

Selvkritikk

NRK har også en fin serie om følelser, livsmestring

Kort fortalt- Livsmestring

Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 40 44 49 13
Elin Ramsland Friestad
Familieveileder
E-post
Telefon 40 44 49 20
Mobil 40 44 49 20
Kjellaug Torstensen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 57
Mobil 40 00 11 59
Ingrid Rekeland
Helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 57
Mobil 40 44 49 19