Barn som pårørende

Når noen i familien har en helseutfordring blir alle påvirket. Ved å snakke om det vonde er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer.

 

På denne nettsiden finner en mye fin informasjon og korte filmsnutter. 

Denne er spesielt for deg som synes det er vanskelig at noen nær deg har det vondt. Den er laget for og med barn som pårørende fra 7 til 18 år.

Snurr på hjulet og velg alderen din, så får du tilpasset informasjon.

Alle som svarer på chat, telefon og andre henvendelser er fagpersonell med taushetsplikt. 

Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 40 44 49 13