Gratis kurstilbud til foreldre

Gratis tilbud til foreldre

Bjerkreim helsestasjon tilbyr gruppebasert foreldreveiledning gjennom COS-Parenting. COS-P er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram som ønsker å gi foreldre en grunnleggende forståelse av barns behov for trygghet, og å gi dem verktøy for å kunne møte barnas behov.

Tilbudet er gratis for alle som ønsker å delta. Mer info om cos-p eller www.folkom.no

  • Målgruppe: Foreldre med barn i alderen 0-15 år

  • En samling på cirka en og en halv time pr. uke i åtte uker

  • Starter  onsdag 18.10.23  kl. 19.30

For mer informasjon eller påmelding kontakt:

Grethe Berntsen, telefon: 404 44 913

E-post: grethe.berntsen@bjerkreim.kommune.no

Elin Ramsland Friestad, telefon 404 44 920

E-post: elin-ramsland.friestad@bjerkreim.kommune.no

 

Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 40 44 49 13
Elin Ramsland Friestad
Familieveileder og barnekoordinator
E-post
Mobil 40 44 49 20