Ansvarsgrupper og individuell plan

Barn og unge som har en diagnose har rett til å få opprettet en ansvarsgruppe. Ansvarsgruppe er ei gruppe på kommunalt nivå, som har ansvar for planlegging og oppfølging av det enkelte barn.

Formålet med å opprette ansvarsgruppe er å samordne tiltak fra ulike yrkesgrupper og fagfelt som er retta mot brukeren. Hver ansvarsgruppe vil få en koordinator, og i Bjerkreim er det ofte en av de ansatte på helsestasjonen, eller fysioterapeuten som er koordinator. Koordinator er en fagperson som koordinerer tjenestene og sikrer fremdrift i arbeidet.

Et barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester kan ha behov for bistand på flere livsområder. Individuell plan er et felles verktøy på tvers av fagområder, nivåer og sektorer. Planene skal tilpasses brukerens behov og ha et langsiktig perspektiv på ca tre til fem år. Planen skal gi en oversikt over brukerens mål, ressurser, ønsker og behov for tjenester.

For mer informasjon kan du kontakte oss på helsestasjonen.

Vil du vite mer?

Ønsker du å lese mer kan du gå inn på disse lenkene:

Elin Ramsland Friestad
Familieveileder
E-post
Telefon 40 44 49 20
Mobil 40 44 49 20
Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 40 44 49 13