Politi, lovbrot og straff

IMG_2779 kutta.jpg - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

Politiet

I Bjerkreim treff du politiet på Bjerkreim lensmannskontor på Vikeså.

Politivedtekter for Bjerkreim

Politirådet i Bjerkreim

 

Namsmannen

Lensmannen i Bjerkreim er også namsmann. 

Namsmynde førestår tvansfullbyrding mm etter reglane i tvangsfullbyrdingsloven.  Namsmynde er namsmannen og tingretten.

 

Forliksrådet

Forliksrådet er det lågaste leddet i rettssystemet for sivile saker og er både ein meklingsinstans og ein domstol.  Saker i forliksrådet kan for eksempel handla om kjøpstvistar, erstatningskrav, nabotvistar eller tvistar i forretningstilhøve.

Bjerkreim lensmannskontor er serkretæriat for forliksrådet.

Kommunestyret i Bjerkreim har vald følgjande medlemmer for perioden 01.01.13 - 31.12.16:

  • Asbjørn Tengesdal - leiar, Torill Dalene Gjedrem og Martin Byrkjedal.
  • Varamedlemmer:  Inger Marie Iversen Vassbø, Aarne Undheim og Wencke S. Olsen.
  • Møtefullmektiger (01.01.14 - 31.12.17):  Jorunn Birkeland, John Skårland og Tor Anton Versland.

Meir info om domstolane finn du under temaet Rettsvesen i venstremenyen.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 08.08.2017
Fann du det du leitte etter?
Temaside (1)