Søknad om tiltak i forbindelse med Hetland kraftverk

Lyse Produksjon AS har søkt NVE om endret manøvreringsreglement for Homsevatn og Holmavatn, og rett til overføring av vann fra Hagavatn til Hetland kraftverk. Søknaden er sendt på høring med høringsfrist 10.9.2017.

 

 

Saken som er på høring omfatter to tiltak:

  1. Det søkes om endret manøvreringsreglement for magasinene Homsevatn og Holmavatn for å bringe anleggene i samsvar med dagens regelverk for damsikkerhet: Ved å senke vannstanden i de to magasinene vil en redusere omfanget (og kostnadene) av tiltakene som anses nødvendige for å oppnå beregningsmessig stabilitet ved dammene. De omsøkte tiltakene er vurdert til å være de beste med tanke på tekniske – økonomiske forhold, miljø og forholdet til andre berørte parter. Homsevatn søkes senket med 2,11 meter (fra kote 135,61 til kote 133,5) og Holmavatn (i Hå) søkes senket med 1,6 meter (fra kote 63,48 til kote 61,88).
     
  2. Det søkes om tillatelse til fortsatt overføringen av vann fra Hagavatn til Hetland kraftverksfeltet. Dette omsøkes for å formalisere en overføring som har funnet sted i nær 80 år.

 

De omsøkte tiltakene er nærmere beksrevet i søknaden, som kan lastes ned fra lenken under. Søknad i papriformat er også tilgjengelig for gjennomsyn på kommunehuset.

Søknad om endret manøvreringsreglement for Homsevatn og Holmavatn, og rett til overføring av vann fra Hagavatn til Hetland kraftverk. (PDF, 26 MB)

 

NVE orienterer om at vilkårene knyttet til reguleringene av Holmavatn og Homsevatn kan tas opp til revisjon. Det ønskes innspill til om det er behov for vilkårsrevisjon i disse magasinene. Eventuelle behov bør være begrunnet. Eventuelle innspill sendes til skriftlig NVE innen høringsfristens utløp; 10.9.2017.
E-post: nve@nve.no
Ordinær postgang: NVE - Konsesjonsavdelingen, Pb 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

 

 

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 25.08.2017
Fann du det du leitte etter?
Artikkel (1)