Reguleringsplan for massetak på Brådli, gnr 39, bnr 4 og 5, er vedtatt

Massetak på Brådli 39/4-5 - lokalitet - Klikk for stort bilete  

Bjerkreim kommunestyre vedtok den 14.12.2016, sak 049/16, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, detaljreguleringsplan for massetak på Brådli, gnr 39, bnr 4 og 5. Det er et eksisterende massetak som utvides. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utnyttelse av massene i utvidelsesområdet samt å oppnå en hensiktsmessig avslutning av det åpne massetaket. Planområdet har en total størrelse på 26,6 daa.

Planvedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven (§ 28) og plan- og bygningsloven (§ 1-9 og 12-12). En evt. klage skal stiles til Fylkesmannen i Rogaland, men sendes til Bjerkreim kommune. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring.

 

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 331 kB)

Bestemmelser (PDF, 164 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Vedtak - godkjenning av planen (PDF, 115 kB)

 

 

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 15.12.2016
Fann du det du leitte etter?
Artikkel (1)