Oppstartsvarsel, reguleringsplan for utvidelse av Eikeland steinbrudd

Kartskisse utvidelse Eikeland steinbrudd - Klikk for stort bilete

 

 

Aros Arkitekter AS melder oppstart av reguleringsplanarbeid for utvidelse av Eikeland steinbrudd, gnr 41, bnr 2 og 11. Planområdet er på ca. 110 daa, og planlegges regulert til ”Kombinerte formål for steinbrudd og landbruk”. Området er ikke tidligere regulert, men grenser inntil et regulert område for steinbrudd, som er i drift.

I gjeldende kommuneplan for Bjerkreim kommune er området disponert som LNFR-område inkl. en hensynssone for høyspenning og et aktsomhetsområde for skredfare. Planavgrensingen er angitt på bildet over.

Kommunen vurderer det slik at det ikke er krav om konsekvensutredning av tiltaket.

Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet sendes skriftlig til Aros Arkitekter AS v/Ingvild K.W. Røst, Langgata 10, 4306 Sandnes, eventuelt på e-post til ikr@aros.no.
Frist for innspill er 1.11.2016.

Det gjøres oppmerksom på at merknader vil normalt ikke bli besvart direkte, men vil bli referert og kommentert i forbindelse med behandling av planen.

 

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 27.09.2016
Fann du det du leitte etter?