Detaljreguleringsplan for Elvebakken er vedtatt

Elvebakken - Klikk for stort bilete  

Bjerkreim kommunestyre vedtok den 20.09.2016, sak 032/16, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, detaljreguleringsplan for Elvebakken, gnr/bnr 32/37 og 33/25 m.fl. Planområdet er 5,2 daa stort og ligger ved munningen av Storå like sør for sykehjemmet på Vikeså.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse i form av leilighetsbygg i inntil 3 etasjer. Innenfor planområdet er det i dag et gammelt trelastlager som skal rives. Også et bolighus med tilhørende garasje forusettes fjernet for plassering av nytt tiltak.

Planvedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven (§ 28) og plan- og bygningsloven (§ 1-9 og 12-12).

En evt. klage skal stiles til Fylkesmannen i Rogaland, men sendes til Bjerkreim kommune.

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring.
(Denne artikkelen er publisert på kommunens nettside 23.9.2016.)

 

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 837 kB)

Bestemmelser (PDF, 21 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 329 kB)

Vedtak - godkjenning av planen (PDF, 19 kB)

Terrengsnitt med angitt plassering av tiltak (PDF, 345 kB)

Snittkart (PDF, 185 kB)

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 23.09.2016
Fann du det du leitte etter?
Artikkel (1)