Planforslag massetak på Brådli, gnr 39, bnr 4 og 5

Brådli massetak - Klikk for stort bilete Forslag til detaljreguleringsplan for massetak på Brådli, gnr 39, bnr 4 og 5 er utlagt til offentlig ettersyn.

Bjerkreim kommune har gjort vedtak om at forslag til detaljreguleringsplan for masseuttak på Brådli, gnr 39, bnr 4 og 5 skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det legges det opp til en utvidelse av eksisterende massetak i området. Formålet med planen er å tilrettelegge for utnyttelse av massene i området, sikre en hensiktsmessig avslutning av massetaket som allerede har vært åpent i flere tiår og å oppnå en bedre arrondering av terrenget med hensyn til landbruksdriften.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bjerkreim kommune innen 14.10.2016. Plandokumentene kan lastes ned fra lenkene under.

 

Plankart (PDF, 321 kB)

Bestemmelser (PDF, 389 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

ROS-analyse (PDF, 241 kB)

Saksframlegg med vedtak om høring/offentlig ettersyn (PDF, 85 kB)


 

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 01.09.2016
Fann du det du leitte etter?