Oppstartsvarsel, reguleringsplan for massetak på Espeland

 Planområde Espeland massetak - Klikk for stort bilete

I henhold til plan- og bygningslov § 12-8 varsles oppstart av planarbeid i anledning utvidelse av masseuttak på Espeland, gnr. 45 bnr. 6. Arbeidet baseres på nylig godkjent kommuneplan, hvor det aktuelle området er angitt som R5. Planområdet har en størrelse på om lag 215 daa og blir som vist på kartutsnittet.

Tiltaket anses å ikke ha vesentlig virkning på miljø og samfunn, og det er dermed ikke krav til konsekvensutredning. I tillegg til reguleringsplan med bestemmelser vil det blir utarbeidet driftsplan, som skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning.

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet sendes til Petter E Seglem, Basthaugv. 10, Leidland, 4370 Egersund, innen 18.3.2016.

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 17.02.2016
Fann du det du leitte etter?
Artikkel (1)