Måkaknuten og Stigafjellet vindkraftverk, endringssøknad for nettilknytning

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 08.08.2017

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad for endringer av nettilknytningen av Måkaknuten og Stigafjellet vindkraftverk. Endringssøknaden omfatter Bjerkreim, Time og Hå kommuner i Rogaland fylke.

 

Den 16.08.2013 ga NVE konsesjon til Lyse Produksjon til å bygge, eie og drive en 132 kV kraftledning mellom Måkaknuten vindkraftverk og Bjerkreim transformatorstasjon. Nå søker Lyse produksjon om å endre krftledningen fra enkeltkurs til dobbeltkurs på strekningen fra Mellomstrand til Bjerkreim transformatorstasjon.  Bakgrunnen for endringssøknaden er at Lyse Elnett planlegger uttak fra Bjerkreim transformatorstasjon til regionalnettet for å forbedre forsyningssikkerheten på Jæren. For å legge til rette for et fremtidig uttak, og for å unngå flere parallelle masterekker har Lyse Produksjon og Lyse Elnett inngått et samarbeid om felles master. Det er søkt om å endre fra enkeltkurs på tremaster med planoppheng, til dobbeltkurs på stålmaster med vertikaloppheng.  Stålmastene er høyere enn de konsesjonsgitt.  Endringen gjelder en strekning fra Mellomstrand til Bjerkreim transformatorstasjon som er ca 7 km lang.

 

Lyse Produksjon søker om konsesjon i medhold av energiloven og om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker NVE å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negativer virkninger.

Søknaden er tilgjengelig på NVE sine internettsider .

 

Uttalelser må sendes NVE innen 30.6.2015

 

Fann du det du leitte etter?
Artikkel (1)