Prisar for utleige i kommunale bygg


Utleigeprisane gjeld frå 1. januar 2017

Utanbygds lag og organisasjonar og alle private betalar leige i kommunale bygg. Lag og organisasjonar med tilhøyre til kommunen (innanbygds) leiger gratis*.  Dette gjeld ikkje for organisasjonar innan fagforeining og næring.

*For leige av lokale i kommunehuset på dagtid på ordinære vekedagar, må alle lag og organisasjonar betale leige. Dette gjeld fram til kl. 16.00

Det er høve til å krevja inn eit gebyr på minimum kr 500 av leigetakar som ikkje ryddar opp og/eller gjer reint etter seg.
Leigetakar har ansvar dersom ting blir øydelagt i samband med leige.

 

Kommunehuset - tlf. 51 20 11 00

Leigesatsane er inkl. bruk av fastmontert videokanon.

Kommunestyresal m/kjøkken

kr 1 300

Kommunestyresal u/kjøkken

kr 950

Møterom/matsal

kr 560

- Tillegg for bruk av kjøkken

kr 330

 

Kulturbanken - tlf. 51 20 11 30 / 916 19 041

Leige kveld - konsertsal, foajé og kjøkken

kr 2 800

Leige kveld - konsertsal, foajé utan kjøkken

kr 2 300

Leige kveld - foajé og kjøkken

kr 1 600

Leige kveld - foajé utan kjøkken

kr 1 100

Leige av kulturbanken for skuleklassar, kommunale personalfestar,

og fagforeiningar tilknytte kommunen

1/2 pris

 

Vikeså skule - tlf. 51 45 93 00

All utleige er kveldsleige (fram til. kl 22.00), ikkje døgn. Leiger ikkje ut til overnattig.

Fast leige:

 

Klasserom/møterom

kr 230

Gymsal m/garderobar

kr 700

Symjehall m/garderobar

kr 700

Tilfeldig leige:

 

Klasserom/møterom

kr 280

Vestibyle + utleigekjøkken

kr 850

Gym.sal + utleigekjøkken

kr 1 100

Gym.sal + garderobar

kr 970

Gym.sal + vestibyle + utleigekjøkken

kr 1390

Symjebasseng m/garderobar

kr 1 000

 

Bjerkreim skule - tlf. 51 45 93 80

All utleige er kveldsleige (fram til. kl 22.00), ikkje døgn. Leiger ikkje ut til overnattig.

Fast leige:

 

Klasserom/møterom

kr 230

Gym.sal m/garderobar

kr 420

Tilfeldig leige:

 

Klasserom/møterom

kr 280

Klasserom + utleigerom

kr 430

Gym.sal

kr 550

Gym.sal + utleigekjøkken

kr 700

Gym.sal + garderobar

kr 700

Gym.sal + garderobar + utleigekjøkken

kr 830

 

Skjeraberget barnehage - tlf. 51 45 93 40

All utleige er kveldsleige (fram til. kl 22.00), ikkje døgn. Leiger ikkje ut til overnattig.

Kjøkken + felles rom

kr 1 400

 

Røysekatten barnehage - tlf. 51 45 96 60

All utleige er kveldsleige (fram til. kl 22.00), ikkje døgn. Leiger ikkje ut til overnattig.

Kjøkken + Harehiet + inngang

kr 1 300

 

Kløgetvedt - tlf. 51 20 11 00 (Heradshuset)

Møterom/spiserom

kr 850 

 

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 21.08.2017
Fann du det du leitte etter?
Artikkel med kontaktperson (1)