Kommunal planstrategi 2016-2019

Piler - Klikk for stort bilete

Bjerkreim kommunestyre har i møtet den 20.9.2016 vedtatt kommunal planstrategi for perioden 2016-2019.

Kommunal planstrategi skal være et retningsgivende verktøy for å styre ønsket samfunnsutvikling og for politisk prioritering av planoppgaver. Strategien skal bestemme hvilke planer kommunen skal lage/revidere i gjeldende valgperiode og hvilke planer som skal videreføres uten revisjon i perioden. Det presiseres at det likevel er i kommuneplanen at nye mål og strategier skal behandles og vedtas – ikke i den kommunale planstrategien. I planstrategiarbeidet skal det derfor tas stilling til om gjeldende kommuneplan helt eller delvis skal revideres.

Kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 kan lastes ned fra lenken under:

Planstrategi for Bjerkreim kommune 2016-2019_20.9.2016 (PDF, 438 kB)

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 23.09.2016
Fann du det du leitte etter?
Teneste (1)
Artikkel (1)