Integrering

Mennesker og verdenskart. Illustrasjon - Klikk for stort bilete  

Introduksjonsprogram for innvandrere 

Ordningen er et heldagstilbud til voksne innvandrere, flyktninger og asylanter, se Introduksjonsloven § 2. Tilbudet går normalt over 2 år og omfatter følgende:

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Språkpraksis
  • Arbeidspraksis (i regi av NAV)

For ytterligere informasjon, se hjemmesiden til Eigersund Voksenopplæringssenter.

Norskopplæring

Det er viktig for integrering og muligheter til arbeid at innvandrere får mulighet til å lære norsk.

Noen har krav på gratis undervisning fra kommunen, mens andre må betale for undervisningen selv.

Her er en oversikt over hvilke rettigheter og plikter personer med ulike oppholdstillatelser har.

Bjerkreim kommune oppfordrer innvandrere i Bjerkreim til å benytte seg av opplæringstilbudet ved Voksenopplæringssenteret i Eigersund.

På Voksenopplæringssenteret i Eigersund tilbys dagskurs og kveldskurs:

Dagkursene går over 20 timer pr uke

  • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag  9:00 – 14:00

Kveldskursene går over 4 timer pr uke

  • Begynnere (A1/A2), mandag og onsdag 18:45 - 20:15
  • Viderekomne (A2/B1), mandag og onsdag kl 17:00 - 18:30
  •  

Pris pr 1. mars 2015 er 50 kroner timen for dagskurs og 65 kroner timen for kveldskurs.

Ut fra opplæringsbehov deles elevene inn i ulike grupper, på dagtid er det seks ulike grupper og på kveldstid er det tre ulike grupper.  Voksenopplæringssenteret har kontinuerlig påmelding.

hjemmesiden til Eigersund Voksenopplæringssenter finnes det mer informasjon vedrørende skolerute, kontaktinformasjon og adresse.

Skjema for registrering på norskkurs finnes i menyen til høyre.  Dette fylles ut og sendes på epost til post@eigersund.kommune.no.

Kontakt Serviceavdelingen i Bjerkreim kommune dersom du har behov for veiledning i forhold til sending av forespørsel til Eigersund Voksenopplæringssenter.

 

 

 

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 08.08.2017
Fann du det du leitte etter?
Temaside (1)