Innvandring og integrering

 Mennesker i kø. Foto - Klikk for stort bilete

På denne sida finn du fleire eksterne lenker med informasjon knytt til innvandring og integrering.

 

Mottak av flyktningar i Bjerkreim kommune


Kommunestyret i Bjerkreim vedtok 25.11.2015 at Bjerkreim kommune ønsker å ta i mot inntil 10 flyktninger hvert år fra 2016 til 2019. Inntaket det enkelte år er fleksibelt innenfor rammen av 40 flyktninger for perioden 2016-2019, inkludert familiegjenforening.
Vedtaket gir rådmannen fullmakt til å opprette stillinger i forhold til behovet i kommunen og innenfor rammen av tildelt tilskudd, og til å kjøpe/leie boliger til formålet innenfor eksisterende ramme.
Videre skal Bjerkreim kommune være i dialog med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) for å finne best mulig løsning for kommunen med tanke på god integrering.

I 2014 ble det bosatt 9 flyktninger, i 2015 ble det bosatt 4 flyktninger og i 2016 ble det bosatt 12 flyktninger i Bjerkreim  kommune. Vedtaket for 2016-2019 er fleksibelt, og kommunen har for 2017 gitt tilbakemelding til IMDi at kommunen ønsker en periode uten nye bosettinger for å kunne konsentrere seg om oppgavene knyttet til de som allerede er bosatt.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 03.02.2017
Fann du det du leitte etter?