Offentlege avgifter

Arbeidsgjevaravgift

Alle som har tilsette i si teneste, pliktar å betale arbeidsgjevaravgift av utbetalt løn, feriepengar og evt. anna avgiftspliktig godtgjersle.

Det er Skatteoppkrevjaren i Eigersund/Bjerkreim som krev inn arbeidsgjevaravgifta, sjå info under Tenester i høgremenyen.

 

 

Kommunale avgifter og gebyr

Kommunale avgifter er indirekte skattar på tenester som kommunen gir. Kommunale avgifter er vatn- og kloakkavgift, renovasjonsgebyr og feiegebyr. 

Kommunekassen i Bjerkreim krev inn dei kommunale avgiftene med unnatak av renovasjonsgebyret som vert kravd inn av Dalane Miljøverk - DIM.

Sjå under Tenester i høgremenyen for meir informasjon og betalingssatsar.

 

Andre offentlege avgifter

Du finn relevant informasjon om andre offentlege avgifter som t.d. bompengar og meirverdiavgift i dei eksterne lenkene til høgre.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 19.01.2016
Fann du det du leitte etter?
Skjema (1)