Barnevern og familievern

Familie som leker i skogen. Foto. - Klikk for stort bilete

 

 

Det er et grunnleggende prinsipp i vårt samfunn at foreldrene selv sørger for sine barn. Et slikt prinsipp står likevel ikke i motstrid til det offentliges ansvar for å sette inn nødvendige tiltak når foreldrene av ulike årsaker ikke ivaretar sitt foreldreansvar.

 

Barneverntjenesten kan kontaktes dersom dere som foreldre ønsker råd og veiledning i forhold til familiesituasjonen.  Dersom du som privatperson er kjent med, eller er i tvil om at barn har god nok omsorg i familien, har du plikt til å melde dette til barneverntjenesten.  Kontaktinformasjon finner du under "Teneste" i høyremenyen.

 

Dersom du har behov for krisehjelp som følge av vanskelige familieforhold, kan du kontakte Krisesenteret i Stavanger.  Kontaktinformasjon og informasjon om senteret finner du i høyremenyen under "Artikkel".

 

Nettportal om vold i nære relasjoner dinutvei.no

 

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn.  Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes.  Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep. 

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet.  På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.  Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.  Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Publisert av Brit Fuglestad. Sist endra 19.09.2017
Fann du det du leitte etter?