Planinfo

Planstrategi 2016-2019

Bjerkreim kommune har i tråd med PBL § 10-1 utarbeidd eit forslag til planstrategi for gjeldande valperiode: Kommunal planstrategi 2016-2019 (PDF, 438 kB). Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Se lenken i høyremargen for egen artikkel om planstrategiarbeidet.


Kommuneplan
Gjeldende kommuneplan, som skal dekke perioden frem til 2026, ble vedtatt av kommunestyret i møtet den 23.9.2015. For mer informasjon om planen vises det til egen artikkel om kommuneplanen, se lenke under "planar" i høyremargen.
 

Innsyn i planregister

Det er tilrettelagt for innsyn i kommunens digitale planregister, se tjeneste planinnsyn arealplanar i høyremargen. Fra dette nettbaserte planregisteret kan en laste ned plandokumenter som f.eks. plankart, bestemmelser og planbeskrivelse - både for reguleringsplaner og for kommuneplanen.

  

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 18.12.2017
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Ingeniør plan- og byggesak
Tlf: 51 20 11 69
E-post  
Temaside (1)
Artikkel med kontaktperson (1)
Godkjente planar (1)
Eksterne lenker (1)