Omsorg, trygd og sosiale tenester

En hjelpende hånd - Klikk for stort bilete

Her finn du informasjon om følgjande tenester:

 

Avlasting og støtte - Omsorgstenesta har m.a. tilbud om korttidsopphald, utlån av diverse hjelpemiddel og støttekontakt.

 

Butilbod - informasjon om sjukeheimsplass, omsorgsbustad og andre kommunale bustader.

 

Omsorgstenester - m.a. heimehjelp og heimesjukepleie og informasjon om individuell plan.

 

Pensjon - kommunen har ingen tenester under pensjon, men her finn du vidare lenker til relevant informasjon.

 

Transporttenester - informasjon om m.a. transport og parkeringsløyve for funksjonshemma.

 

Økonomiske ytingar - m.a. info om bustønad.  Trygd og sosiale tenester blir ytt gjennom NAV.

 

Helsetenester

For informasjon om helsetenester, sjå eige punkt i tenestemenyen til venstre.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 23.11.2017
Fann du det du leitte etter?
Temaside (1)