Trafikk, reiser og samferdsel

 Trafikklys. Foto - Klikk for stort bilete

Sjå menyen til venstre for aktuelle undertema.  Her finn du informasjon om mellom anna:

 

Kollektivtransport - med tilgjengelege bussruter for Bjerkreim

 

Utanlandsreiser - nyttig informasjon for deg som skal ut å reise, som helsetrygdkort og reisevaksinering

 

Veg og vegtrafikk - m.a. om vegvedlikehald og transporttenester og parkering for funksjonshemma

 

Kommunen har ansvaret for det kommunale vegnettet

  • Serviceavdelinga kan ta imot beskjed om feil/manglar på
    det kommunale vegnettet, tlf. 51 20 11 00 (08.00 - 15.00)
  • Teknisk vakttelefon utanom arbeidstid, tlf. 40 00 11 11

 

Statens vegvesen har ansvaret for stamvegar, riks- og fylkesvegar.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 13.08.2015
Fann du det du leitte etter?