Helse

Illustrasjonsbilde helse - Klikk for stort bilete

 

 

Under temaet helse finn du informasjon om følgjande undertema (bruk snarvegane i venstremenyen):

 

Folkehelse - Faktorar som påverkar helsa di, som mellom anna allergi, drikkevatn, ernæring, innemiljø, skadedyr, smittevern og strålevern.

Helsetenester - Kommunen og fylkeskommunen tilbyr ulike helsetenester som mellom anna helsestasjon, legeteneste, heimesjukepleie og sjukeheim, tannhelseteneste og fysioterapi.

Pasientrettar - Som pasient har du ulike rettar og høve til å klage.

Psykisk helse - Kommunen har mellom anna tilbod innan psykisk helsevern.

Svangerskap og fødsel - Svangerskapsomsorg - jordmorteneste

Lege - Legevakt, fastlege og legetenesta i kommunen.

 

 

 

Omsorg, trygd og sosiale tenester

Sjå eige hovudtema under tenester i venstremenyen.

Under dette temaet finn du informasjon om Avlasting og støtte - Butibod - Omsorgstenester - Pensjon - Transporttenester - Økonomiske ytingar

 

 

 

 

 

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 25.07.2016
Fann du det du leitte etter?