Landbruk

Jordbruksbygda Bjerkreim - Klikk for stort bilete

Målgruppa for Landbruk er:

 • Bønder og andre med tilknyting til jordbruk og skogbruk
 • Andre næringsdrivande og nyetablerarar

Tenesta driv utstrekt rettleiing i samband med lovsaker. Til dømes handsaming etter jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova, plan- og bygningslova.

 

Konkrete saksområde på landbruksavdelinga er:

 • Produksjonstillegget i jordbruket (søknadsfrist 20 januar og 20 august)
 • RMP- Regionalt miljøprogram.  (søknadsfrist 20. august)
 • Refusjon av avløysarutgifter til ferie- og fritid
 • Søknad om tilskot til avløysing ved sjukdom m.v.(vert handsama i Serviceavdelinga)
 • Bygdeutviklingssaker
 • Skadeerstatningsordningar - sjå under Tenester i menyen til høgre.
 • Godkjenning av drenering, nydyrking og landbruksvegar
 • Hjelp til etablering-ta kontakt med Bjerkreim Rekneskapskontor tlf. 51452188
 • Viltforvalting
 • Skogavgiftsordninga
 • Skogplanting og drift av kommuneskogen
 • Klimaskog

Båndtvang i Bjerkreim - sjå Lokal forskrift i menyen til høgre

Landbruksvikaren - ta kontakt med Bjerkreim Avløysarlag tlf. 51220625 eller mobil 95267566.

Sist endra 04.10.2017
Fann du det du leitte etter?
Lokal forskrift (1)