Framside

Kommunens regnskapsresultat 2016

Kommunehuset i Bjerkreim - Klikk for stort bilete

Bjerkreim kommune har for regnskapsåret 2016 et netto driftsresultat på 9,99 millioner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,63 millioner
 

Årsresultat 2016

Bjerkreim kommune har for regnskapsåret 2016 et netto driftsresultat på 9,99 millioner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,63 millioner.

Godt regnskapsresultat skyldes bl.a. god budsjettdisiplin på flere overordnede områder,  statlig tilskudd til flyktninger samt bedre skatteinngang enn først antatt og budsjettert.  Omfordeling av skatteoppgjøret 2015 var med på å gi "gevinst" til kommunen i 2016.

Det har vært tettere oppfølging på tjenester gjennom året. Enkelte tjenesteområder har hatt høyere inntekter enn budsjettert. Disse har vært spesielle for 2016.

Et høyt netto driftsresultat på 9,99 millioner er før bl.a. forslag til avsetninger til fond. Når vi måler driftsresultatet opp mot frie inntekter har kommunen resultat på 6,0 prosent av inntekten. Frie inntekter til kommunen er skatt og rammetilskudd. Anbefalinger er at netto driftsresultat bør være på 1,75 prosent. For Bjerkreim kommune i 2016 ville det ha tilsvart 2,9 millioner.

Selv om resultatet per dags dato er urevidert og det må tas høyde for eventuelle feil, regner vi med at resultatet vil være omlag som skissert.

Tabellen under viser regnskap på tjenestenivå – internt oppdelt.

Tabell regnskap på tjenestenivå.png - Klikk for stort bilete

Denne tabellen viser kommunens totale hovedoversikt:

Tabell hovedoversikt.png - Klikk for stort bilete

Kommunen skal utarbeide årsrapport som omtaler de ulike områdene i detalj som skal til politisk behandling i april og mai måned.

Tore Spangen, kommunalsjef økonomi og IT

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 19.06.2017
Fann du det du leitte etter?