Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Ved påvist COVID-smitte

Ved påvist COVID-smitte

Bjerkreim har ingen lokale retningslinjer.  Dvs. at dei råda som blir gitt her, er identiske med råd som blir gitt på fhi.no.  

Ved påvist smitte skal ein umiddelbart kontakta kommunen sin korona-telefon slik at smitte-tilfellet blir kjent for kommunen, og isolasjonsperioden blir avtalt og dokumentert.  

Du bør også informera dine nærkontakter slik det står i rutinane på FHI.

mvh Knut Vassbø
smittevernlege

Lokal Korona-telefon
Telefon 404 44 960

Dersom du har spørsmål som gjelder forhold lokalt i Bjerkreim, kan du ringe dette tlf.nr.

Åpen fra kl 08.00 - 18.00 alle dager