Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid E39 Bue- Ålgård

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid E39 Bue- Ålgård

Detaljregulering, Bjerkreim og Gjesdal kommuner.  PlanID 202001.
 

Forslag til planprogram er til høring i perioden 07.02.2020 – 27.03.2020.

Link for plandokumenter:https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-bue-algard/

Gi dine innspill til planarbeidet

Har du synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss? Du har tre muligheter for dette:

1) Medvirkningsportal via hjemmesiden til Nye Veier, eller

2) e-post til post@nyeveier.no eller

3) Brev til Nye Veier AS, Tangen 76, 4608 Kristiansand.

Merknader sendes innen 27. mars 2020. Vennligst merk e-post eller brev med E39 Bue - Ålgård. Vi ber grunneiere om å informere de som eventuelt har rettskrav.

Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål om planarbeidet? Kontakt gjerne:

− Kjetil Medhus, rådgiver planprosesser, på e-post kjetil.medhus@nyeveier.no eller på telefon 482 07 856

− Åge Emanuel Rovik, for spørsmål om grunnerverv, på e-post aage.rovik@nyeveier.no eller på telefon 976 33 909.

Informasjonsmøte og åpen kontordag

Nye Veier inviterer til informasjonsmøte på Veveriet på Ålgård torsdag 27. februar, Storsalen, kl. 19:00. Møtet avsluttes senest kl. 21:00.

Nye Veier inviterer til åpen kontordag på Veveriet på Ålgård onsdag 4. mars 2020 kl. 12:00 – 18:00. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål og prate med de som jobber med prosjektet.

Nye møter og kontordager vil bli annonsert på Nye Veier sine hjemmesider og på sosiale medier.