Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for 52/2, 52/3, 15, 52/10 Birkeland og Stølsvatnet - Plan 2020 003

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for 52/2, 52/3, 15, 52/10 Birkeland og Stølsvatnet - Plan 2020 003

Asplan Viak AS melder om at ovennevnte planarbeid er satt i gang, i hht plan- og bygningsloven § 12-8.
Se dokumentene nedenfor.

Innspill / merknader kan sendes til:
Asplan Viak AS v/Trygve Valen, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger, eller trygve.valen@asplanviak.no. 

Kopi sendes til:
Bjerkreim kommune, postboks 17, 4384 Vikeså, eller postmottak@bjerkreim.kommune.no.

Fristen for innsending av innspill / merknader er: 30.11.2020

Dokumenter: