Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Vannkvalitet på drikkevann

Vannkvalitet på drikkevann

Informasjon om drikkevannet i Bjerkreim

Enkelte abonnenter opplever misfarging av drikkevannet.  Dette er uønsket, men kan forekomme enkelte ganger.  Kommunen har regelmessig gjennomspyling av vannledningene.  Da økes gjennomstrømningen i alle rør, og det slippes ut av ledningsnettet for å holde rørene rene.  Dersom noen bruker vann akkurat når gjennomspylingen skjer, vil noe av vannet "holdes igjen" i den delen av nettet.  Det misfargede vannet i den delen av nettet skal likevel "brukes opp" i løpet av relativt kort tid, og være tilbake blankt og fint igjen.  Ledningene ble sist spylt natt til 16. juli.  

Kommunen tar regelmessig prøver av vannet for å analysere det for ulike faktorer, som bakterier, farge, pH mm.  Rapport fra sist uke sier at alt er bra, slik det skal og pleier å være.  

Ved spørsmål om vannkvalitet er du velkommen til å kontakte kommunen.