Bjerkreim kommune

Vaksinasjonstilbud til barn og unge

Vaksinasjonstilbud til barn og unge

Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen):

(Barn født i 2017 som er fylt 5 år kan ta imot tilbudet om vaksinasjon.)

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for:

• Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)

• Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

• Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det)

Barn under 12 år kan ikke komme på dropin, foreldre må bestille tid (se under).
Viktig:  alle under 16 år må ha med skriftlig samtykke fra begge foresatte (der det er felles foreldreansvar). Skjema finnes her: Samtykkeskjema ved vaksinering av barn og unge som ikke har fylt 16 . Skjemaet kan også hentes på kommunehuset.

 

Ungdom født 2006, 2007 og 2008 (ungdomskolen) og barn født 2009 (siste år barneskolen)

• Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.

• Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8- 12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det

Viktig:  alle under 16 år må ha med skriftlig samtykke fra begge foresatte (der det er felles foreldreansvar). Skjema finnes her: Samtykkeskjema ved vaksinering av barn og unge som ikke har fylt 16 . Skjemaet kan også hentes på kommunehuset.

 

Ungdom født 2003, 2004 og 2005 (elever på videregående skole):

• Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.

• De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

 

Du kan bestille time her Bjerkreim kommune | ReMin. Eller ring tlf. 51 20 11 65. Vaksine blir gitt torsdager mellom kl 14.00 og 14.45.