Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Vaksinasjonsstatus pr. 18. februar

Vaksinasjonsstatus pr. 18. februar

Varsling og gjeldande prioriteringsrekkefølge

Gratis vaksinering

Vaksinen er gratis, og ingen treng å oppgi betalingsinformasjon i samband med vaksinasjonsprosessen.

Alder

Alle som er født i 1960 eller eldre er blitt kontakta av kommunen pr. SMS, e-post, brev eller telefon, for å kartlegga kven som ønsker vaksine.
Viss du er i denne aldersgruppa og oppheld deg fast i Bjerkreim, men ikkje har fått avgitt svar, kan du sjølv ta kontakt med kommunen på telefonnr: 51 20 11 65. Du kan også ta kontakt viss du har andre spørsmål.

Kronisk sjukdom

Innbyggarar som er i risikogrupper pga helsetilstanden, bør sørga for å ha oppdatert medisinliste. Meir informasjon kjem etter kvart. 

Vaksinedosar

Vaksinedosar
Bjerkreim Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12
Antal hetteglas Comirnaty 2 1 2 4 7 6 5 6
Leveranse antal dosar 12 6 12 24 42 36 30 36
Revaksinering personar 0 0 0 12 6 12 12 36
Helsepersonell 3 1 1 0 6 7 6 0
Nyinnkalte innbyggarar 9 5 11 12 30 17 12 0
Sum ferdigvaksinerte 0 0 0 12 18 30 42 78
Sum vaksinert første dose 12 18 30 42 78 102 120 120
Sum vaksinert helsepersonell 3 4 5 5 11 18 24 24
Andel vaksinar til helsepersonell 22% 17% 12% 14% 18% 20% 20%
Yngste innbyggar vaksinert 90 år 82 år 79 år 78 år 78 år
Prioriteringsgruppe 1 1 1 2 3 3 3 3


Gjeldande prioriteringsliste:

Per 2. februar 2021 er prioriteringsrekkefølge slik:

  1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
  2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
  3. Alder 75-84 år  
  4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand 
  8. Alder 55-64 år  
  9. Alder 45-54 år 

Knut Vassbø
smittevernlege

Ingunn Ognedal
Sekretær
E-post
Telefon 51 20 11 65
Smittevernlege
Telefon 51 20 43 30