Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Vaksinasjonsstatus pr. 14.07.2021

Vaksinasjonsstatus pr. 14.07.2021

Varsling og gjeldande prioriteringsrekkefølge

Gratis vaksinering

Vaksinen er gratis, og ingen treng å oppgi betalingsinformasjon i samband med vaksinasjonsprosessen.

Bestilling av time for vaksinering

Info om elektronisk timebestilling mm.

Alder

Vaksinering skjer etter gjeldende prioriteringsliste, se nederst i artikkelen.

Vaksineintervall

P.t. er intervallet mellom 1. og 2. dose 12 uker.

Kronisk sjukdom

Innbyggarar som er i risikogrupper pga helsetilstanden, bør sørga for å ha oppdatert medisinliste. 

Vaksinedosar

Vaksinedosar Comirnaty
Bjerkreim Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25 Uke 26 Uke 27 Uke 28
Antal hetteglas Comirnaty (Pfizer) 14 10 13 15 21 19 18 20 18 13 12
Leveranse antal dosar 84 60 78 94 130 114 108 120 108 78 72
Revaksinering personar 42 30 78 84 78 72 0 0 0 3 3
Helsepersonell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyinnkalte innbyggarar 42 30 0 10 52 42 108 120 108 75 69
Sum ferdigvaksinerte 198 228 306 500 688 760 760 760 760 763 766
Sum vaksinert første dose 582 612 612 732 894 936 1044 1164 1272 1347 1416
Sum vaksinert helsepersonell 24 24 24 102 102 102 102 102 102 102 102
Andel vaksinar til helsepersonell 4 % 4 % 4 % 14 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11% 11%
Yngste innbygger vaksinert (utenom risikogrupper) 62 år 61 år 61 år 61 år 59 år 57 år 53 år 47 år 18 år 18 år 18 år
Prioriteringsgruppe 8 8 8 8 8 8 8 og 9 8 og 9 8, 9 og 10 9 og 10 9 og 10

 

Vaksinedosar Aztra Zeneca
Bjerkreim Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13
Antal hetteglas Aztra Zenica 10 10 0 0
Leveranse antal dosar 110 110 0 0
Revaksinering personar 0 0 0 0
Helsepersonell 78 0 0 0
Nyinnkalte innbyggarar 32 110 0 0
Sum ferdigvaksinerte 0 0 0 0
Sum vaksinerte første dose 110 220 220 220 220
Sum vaksinert helsepersonell 78 78 78 78 78
Andel vaksinar til helsepersonell 71% 35% 35% 35% 35%
Yngste innbyggar vaksinert
Prioriteringsgruppe 5 5 + 6
Nyvaksinerte 110 110 0 0 0


Gjeldande prioriteringsliste:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år  
 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 8. Alder 55-64 år  
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Knut Vassbø
smittevernlege

Ingunn Ognedal
Sekretær
E-post
Telefon 51 20 11 65
Smittevernlege
Telefon 51 20 43 30