Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Vaksinasjonsstatus pr. 06.05.2021

Vaksinasjonsstatus pr. 06.05.2021

Varsling og gjeldande prioriteringsrekkefølge

Gratis vaksinering

Vaksinen er gratis, og ingen treng å oppgi betalingsinformasjon i samband med vaksinasjonsprosessen.

Alder

Alle født før 2003 har no fått SMS-varsel om ein ønsker vaksine eller ikkje.
Har du ikkje fått avgitt svar eller har du ikkje mottatt SMS, kan du sjølv ta kontakt med kommunen på telefonnr: 51 20 11 65. Du kan også ta kontakt viss du har andre spørsmål.

Se gjeldende prioriteringsliste nederst i denne artikkelen.

Økt intervall

Fra og med 15. mars er det 6 uker mellom hver dose med Comirnaty (Pfizer).

Du finner mer informasjon om vaksineringen i denne artikkelen.

Kronisk sjukdom

Innbyggarar som er i risikogrupper pga helsetilstanden, bør sørga for å ha oppdatert medisinliste. Meir informasjon kjem etter kvart. 

Vaksinedosar

Vaksinedosar Comirnaty
Bjerkreim Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20
Antal hetteglas Comirnaty (Pfizer) 13 17 14 10 13
Leveranse antal dosar 78 102 84 60 78
Revaksinering personar 0 30 42 30 78
Helsepersonell 0 0 0 0 0
Nyinnkalte innbyggarar 78 72 42 30 0
Sum ferdigvaksinerte 126 156 198 228 306
Sum vaksinert første dose 468 540 582 612 612
Sum vaksinert helsepersonell 24 24 24 24 24
Andel vaksinar til helsepersonell 5% 4% 4 % 4 % 4 %
Yngste innbygger vaksinert (utenom risikogrupper) 65 år 64 år 62 år 61 år 61 år
Prioriteringsgruppe 4, 5 5,6,7 8 8 8

 

Vaksinedosar Aztra Zeneca
Bjerkreim Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13
Antal hetteglas Aztra Zenica 10 10 0 0
Leveranse antal dosar 110 110 0 0
Revaksinering personar 0 0 0 0
Helsepersonell 78 0 0 0
Nyinnkalte innbyggarar 32 110 0 0
Sum ferdigvaksinerte 0 0 0 0
Sum vaksinerte første dose 110 220 220 220 220
Sum vaksinert helsepersonell 78 78 78 78 78
Andel vaksinar til helsepersonell 71% 35% 35% 35% 35%
Yngste innbyggar vaksinert
Prioriteringsgruppe 5 5 + 6
Nyvaksinerte 110 110 0 0 0


Gjeldande prioriteringsliste:

Per 2. februar 2021 er prioriteringsrekkefølge slik:

  1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
  2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
  3. Alder 75-84 år  
  4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand 
  8. Alder 55-64 år  
  9. Alder 45-54 år 

Knut Vassbø
smittevernlege

Ingunn Ognedal
Sekretær
E-post
Telefon 51 20 11 65
Smittevernlege
Telefon 51 20 43 30