Bjerkreim kommune

Ukraina-krise – eventuell bosetting i Bjerkreim

Ukraina-krise – eventuell bosetting i Bjerkreim

Kommunene er forespurt om hvilken kapasitet vi har for bosetting av flyktninger fra Ukraina.

Vi har kort frist (10. mars) for tilbakemelding til nasjonale myndigheter. Vi har allerede fått henvendelse fra enkelte innbyggere som har ledige boforhold.

Vi ber om tilbakemelding innen 10. mars kl 15 om hvem som har mulighet for å kunne ha folk/familier bosatte og hvilken kapasitet det er. Det er bosetting som kan vare over lengre periode. Det kan derfor være fordel at det kan fungere som en egen boenhet.

Antall personer samlet:

Antall soverom:

Sted:

Andre opplysninger:

Kontaktperson:

Kontakttelefon:

Vi er også interessert i om vi har innbyggere som snakker/forstår ukrainsk.

Vi kan senere ha behov for andre bidrag fra frivillige. Dette må vi komme tilbake til etter behov.

Send svar, og evt spørsmål, til ukraina@bjerkreim.kommune.no