Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Tredje dose COVID-vaksine til pasientar i spesielle risikogrupper

Tredje dose COVID-vaksine til pasientar i spesielle risikogrupper

Det blir no opna for tredje dose COVID-vaksine for spesielle risikogrupper.

Dei som ønsker, og som oppfyller vilkår for å få tredje dose vaksine, kan melda seg opp til vaksine i Bjerkreim via REMIN. Link: Bjerkreim kommune | ReMin
Aktuelle grupper er lista opp nedanfor. Dei må då hugsa å ta med dokumentasjon på at dei tilhøyrer ei spesiell risikogruppe.

NB: Pasientar som tilhøyrer andre kategoriar enn dei som er nemnt nedanfor, skal ikkje bestilla tredje dose vaksine før dei har blitt kontakta av spesialisthelsetenesta. 

Tidspunkt for tredje dose.
Det skal vera minimum fire veker mellom andre og tredje dose.

Grupper som kan bestilla tredje dose:

Gruppe 1

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon
  • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /eresept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

 

Knut Vassbø
smittevernlege Bjerkreim kommune