Tre aktører vil bygge Bjerkreim helsesenter

Tomta Bjerkreim helsesenter, før gravinng - Klikk for stort bilde

Tilbudsfristen for å bygge det nye helsesenteret på Kodleberget gikk ut mandag 22. mai. 

De som har gitt tilbud på helsesenteret er Faber bygg, SR-Entreprenør og Veidekke.

— Vi er godt fornøyde med at tre har levert tilbud. Det neste som skjer nå er at vi skal kontrollregne og evaluere tilbudene, forteller kommunalsjef Kristian Nomedal i Bjerkreim kommune.   

 

Illustrasjon Bjerkreim helsesenter - Klikk for stort bilde Bølgeblikk arkitekter

I konkurransen teller pris 80 prosent og kvalifikasjoner 20 prosent.   

Formannskapet får saken på bordet i møtet 6. juni, før saken blir endelig vedtatt i kommunestyret 13. juni. Etter det går tildelingsbrevet ut til aktøren som vinner konkurransen.   

Det nye helsesenteret på Kodleberget er planlagt med 38 institusjonsplasser, og åtte omsorgsboliger med heldøgns-bemanning.   

Illustrasjon Bjerkreim helsesenter - Klikk for stort bilde Bølgeblikk arkitekter